Stay in IS/IT Professional Environment (SPE)
Estancia nun ámbito profesional de sistemas ou tecnoloxías da información

Definición

Persoa que traballou nun ámbito profesional SI/TI (sistemas/tecnoloxías da información) sen alcanzar aínda ningún perfil profesional concreto

Competencias desenvolvidas

  • Capacidade de comunicación oral e escrita no ámbito profesional.
  • Uso e aplicación das TIC no ámbito profesional.
  • Capacidade de adaptación ás tecnoloxías e aos entornos profesionais.
  • Capacidade para innovar e xerar novas ideas.
  • Capacidade para participar en proxectos do ámbito TIC.
  • Capacidade para entender as solucións tecnolóxicas elixidas sobre a base dos recursos dispoñibles, as alternativas posibles e as condicións de mercado.